niedziela, 13 lutego 2011

Przygotuj się na mature z polskiego. Zbiór porad, które powinieneś przeczytać przed przystąpieniem do egzaminu.Informacja dla maturzystów przystępujących do pisemnego egzaminu z języka polskiego.


1. Podczas pracy nad tekstami zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym, zdający ma prawo zaznaczać, podkreślać..., czyli sporządzać notatki wprost na tekście. Nie są one oceniane.

2. Wypracowanie maturalne nie może być krótsze niż dwie strony, tj. około 250 słów. Górna granica liczby słów nie jest określona; zdający może napisać wypracowanie tak długie, na jakie mu czas egzaminu pozwoli.

3. Jeżeli tekst wypracowania nie zmieści się w wyznaczonym na nie miejscu, można kontynuować pisanie w brudnopisie, ale koniecznie należy przekreślić słowo „brudnopis” i napisać „ciąg dalszy czystopisu”.

4. W wypracowaniu krótszym niż 250 słów oceniane jest tylko rozwinięcie tematu; nie ocenia się języka, stylu, kompozycji i zapisu.

5. Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.

6. Wypracowanie musi być na temat i w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Wypracowanie bez związku z tekstem zamieszczonym w arkuszu wskazuje, ze maturzysta nie zna utworu, o którym pisze. W ubiegłym roku w wypracowaniu maturalnym na temat dotyczący Chłopów Reymonta uczeń pisał: „dyskutowano o testamencie Boryny; Hanka miała pretensje, że zapisali jej tylko sześć morgów; Antek był zły, bo cały majątek został przepisany młodym – Jagnie i Borynie”. Wypracowanie to było niezgodne z dołączonym do tematu fragmentem powieści, której treść jest inna. W tym przypadku maturzysta otrzymał 0
punktów za całość wypracowania, a to znaczy, że nie zdał matury z języka polskiego.

7. Przypominamy, że należy uważnie czytać temat i polecenia w nim występujące. Punkty przyznawane są za analizę i interpretację, nie za streszczenie podanego tekstu.

8. W ocenie zapisu wypracowania napisanego przez maturzystę ze stwierdzoną dysleksją stosowane są specjalne kryteria, zredagowane przy współpracy z psychologami.

9. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego sprawdza m.in. tworzenie tekstu własnego. Praca odtworzona z podręcznika lub innych źródeł nie jest tekstem własnym maturzysty i dlatego nie przyznaje się za nią punktów.Pisząc egzamin pamiętaj by:  

1. Czytać dokładnie nawet proste i krótkie polecenia!
2. Długie polecenia czytać do końca! 
3. Odnoś się do tekstu, nie kieruj się indywidualnym punktem widzenia. Gdyż w kluczu może to być nie zapunktowane!
4. Bądź precyzyjny, nie lej wody! Nie opisuj jednej rzeczy w 10 wariantach! 
5. Niektórzy maturzyści nie wyjaśniają do końca o co im chodzi. Przeczytaj to co napisałeś jeszcze raz i popraw jeżeli masz wątpliwości,  że egzaminator  będzie wiedział o co Ci chodziło.
6. Wykorzystaj każdą minutę jaka Ci przysługuje. Może pod koniec coś sobie przypomnisz co da Ci dodatkowe punkty.
7. Nie stresuj się. Nie marnuj na to energii i czasu w trakcie egzaminu!

Życzę powodzenia! :)